Android Apps

Ruženec Slovensky Android

Ruženec a Korunka Božieho milosrdenstva v slovenskom jazyku pre zariadenia Android.

Pondelok – Radostný ruženec
Utorok – Bolestný ruženec
Streda – Slávnostný ruženec
Štvrtok – Ruženec svetla
Piatok – Bolestný ruženec
Sobota – Radostný ruženec
Nedeľa – Slávnostný ruženec

Korunka Božieho milosrdenstva

Ak ste s aplikáciou spokojní, dajte jej v hodnotení 5 hviezdičiek a nezabudnite ju zdieľať so svojimi známymi 🙂

Prisľúbenia tým, čo sa modlia ruženec, ktoré Panna Mária odovzdala blahoslavenému Alanovi de la Roche.

1. Všetci, ktorí mi budú verne slúžiť a modliť sa ruženec, dostanú osobitnú milosť.
2. Všetkým, ktorý sa budú nábožne modliť ruženec, sľubujem, že sa budem o nich starať osobitným spôsobom a udelím im veľké milosti. 3.Ruženec bude najsilnejšia zbraň proti peklu, zničí žiadostivosť, odstráni hriechy a herézy.
4. Ruženec posvätí mnohé duše, budú prinášať ovocie, čnosti a svätých skutkov. Získajú od Boha hojné zmilovanie, ich srdce sa odvráti od svetských márností, rozpáli sa láskou k Bohu a zatúži po večných veciach.
5. Duša, ktorá sa mi odovzdá, prostredníctvom ruženca sa nezatratí.
6. Každý, kto sa bude nábožne modliť ruženec a rozjímať pritom o posvätných tajomstvách, nezakúsi nešťastie ani Boží hnev, nezomrie náhlou smrťou, ak je hriešny, obráti sa, a ak je spravodlivý, vytrvá v milosti a dosiahne večný život.
7. Opravdivý ctitelia môjho ruženca nezomrú bez sviatostí.
8. Chcem, aby tí, čo sa budú modliť môj ruženec mali v živote aj vo chvíli smrti svetlo a plnosť milosti, aby v živote aj vo chvíli smrti mali účasť na svätých zásluhách.
9. Každý deň vyslobodzujem z očistca duše, ktoré ma uctievali a modlili sa ruženec.
10. Opravdiví synovia môjho ruženca sa budú tešiť z veľkej slávy v nebi.
11. Dostaneš všetko o čo budeš prosiť modlitbou posvätného ruženca.
12. Tí, čo šíria ružencovú modlitbu, zakúsia pomoc vo všetkých svojich potrebách.
13. Vyprosila som u svojho Syna, že členovia ružencových bratstiev budú mať v živote aj vo chvíli smrti za bratov všetkých obyvateľov neba.
14. Tí, čo sa modlia môj ruženec, sú mojimi deťmi a bratmi Ježiša Krista, môjho jednorodeného Syna.
15. Úcta k ružencu svedčí o tom, že človek príde do neba.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s