Android Apps

Prayer – Deliverance / freedom from evil

Android app for offline praying  Deliverance from evil – text version in English, French, Portuguese, Italian, Spanish and Slovak language.

Audio versions:

English Deliverance from evil
French Prière de libération du mal / audio français
Italian Preghiera Contro Ogni Male Audio Italiana
Portuguese Oração contras forças do mal Audio português
Spanish Liberación del mal / oración española audio
Slovak Modlitba za oslobodenie od zlého audio SK

Advertisements
Android Apps

Litánie k Duchu svätému – Rýchla modlitba

Litánie k Duchu svätému pre Android

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Duchu Svätý, zostúp z trónu svojej velebnosti a vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť v stálej prítomnosti Božej. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť podľa vôle Najvyššieho. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý sídliš v srdci Božieho Syna, nauč ma poznávať Ťa a úprimne milovať. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý sa staráš o slávu Boha Otca, nauč ma žiť v odovzdanosti a v úplnej dôvere v Boha. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, znamenie ohnivých jazykov, zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, tajomná holubica, nauč ma chápať Sväté písmo. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý nemáš tvár ani meno, nauč ma správne sa modliť. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý hovoríš ústami prorokov, nauč ma žiť v pokoji a vo vyrovnanosti ducha i duše. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, horiace ohnisko lásky, nauč ma žiť múdro a trpezlivo. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, darca všetkých darov, nauč ma žiť v pokore a skromnosti. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, pretekajúca pokladnica milostí, nauč ma chápať cenu utrpenia. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, bezodná pokladnica milostí, nauč ma správne využívať drahocenný čas. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, z pokladnice ktorého neubúda, chráň ma od každej nelásky a pýchy. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorého bohatstvo nikto nespočíta, nauč ma čeliť zbytočným predstavám a myšlienkam. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, premnohých darov, nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, z ktorého plnosti sme všetci prijali, nauč ma mlčať a vedieť prehovoriť v pravý čas. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, láska večná, nauč ma dávať dobrý príklad iným. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, dobrota nekonečná, daj mi vytrvať v dobrom. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, sladký učiteľ, nauč ma správne zaobchádzať s ľuďmi. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, milý priateľ duší, nauč ma nikoho neposudzovať a na krivdy nikdy nespomínať. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, obšťastňujúce Svetlo duše, nauč ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dobré skutky. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, Otče úbohých, daj mi poznať svoje chyby. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý konáš v dušiach zázraky, veď ma bdelosťou k dokonalosti. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, pred ktorým nič nie je utajené, nauč ma unikať osídlam diablovým. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý poznáš budúcnosť vesmíru, pomôž mi vymaniť sa z područia tela a diabla. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý poznáš moju budúcnosť, zverujem do Tvojej ochrany i moju rodinu, priateľov, dobrodincov a všetkých ľudí. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, s Tvojou Božskou pomocou, nauč ma žiť na česť a slávu Božiu, k spáse duší a k radosti Matky Božej, aby som mohol umrieť ako užitočný služobník. BUĎ ZVELEBENÝ!

Amen.

Android Apps

Litánie k Duchu svätému do mobilu

Verzia pre Android zariadenia – Litánie k Duchu svätému do mobilu

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky i na veky vekov. Amen.

Duchu Svätý, zostúp z trónu svojej velebnosti a vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka. BUĎ ZVELEBENÝ!

Duchu Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť v stálej prítomnosti Božej. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť podľa vôle Najvyššieho. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý sídliš v srdci Božieho Syna, nauč ma poznávať Ťa a úprimne milovať.  BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý sa staráš o slávu Boha Otca, nauč ma žiť v odovzdanosti a v úplnej dôvere v Boha. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, znamenie ohnivých jazykov, zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, tajomná holubica, nauč ma chápať Sväté písmo. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý nemáš tvár ani meno, nauč ma správne sa modliť. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý hovoríš ústami prorokov, nauč ma žiť v pokoji a vo vyrovnanosti ducha i duše. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, horiace ohnisko lásky, nauč ma žiť múdro a trpezlivo. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, darca všetkých darov, nauč ma žiť v pokore a skromnosti. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, pretekajúca pokladnica milostí, nauč ma chápať cenu utrpenia. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, bezodná pokladnica milostí, nauč ma správne využívať drahocenný čas. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, z pokladnice ktorého neubúda, chráň ma od každej nelásky a pýchy. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorého bohatstvo nikto nespočíta, nauč ma čeliť zbytočným predstavám a myšlienkam. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, premnohých darov, nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, z ktorého plnosti sme všetci prijali, nauč ma mlčať a vedieť prehovoriť v pravý čas. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, láska večná, nauč ma dávať dobrý príklad iným. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, dobrota nekonečná, daj mi vytrvať v dobrom. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, sladký učiteľ, nauč ma správne zaobchádzať s ľuďmi. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, milý priateľ duší, nauč ma nikoho neposudzovať a na krivdy nikdy nespomínať. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, obšťastňujúce Svetlo duše, nauč ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dobré skutky. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, Otče úbohých, daj mi poznať svoje chyby. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý konáš v dušiach zázraky, veď ma bdelosťou k dokonalosti. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, pred ktorým nič nie je utajené, nauč ma unikať osídlam diablovým. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý poznáš budúcnosť vesmíru, pomôž mi vymaniť sa z područia tela a diabla. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, ktorý poznáš moju budúcnosť, zverujem do Tvojej ochrany i moju rodinu, priateľov, dobrodincov a všetkých ľudí. BUĎ ZVELEBENÝ!
Duchu Svätý, s Tvojou Božskou pomocou, nauč ma žiť na česť a slávu Božiu, k spáse duší a k radosti Matky Božej, aby som mohol umrieť ako užitočný služobník. BUĎ ZVELEBENÝ!
Amen.

 

Android Apps

Modlitby svätej Brigity

Aplikáciu si môžete stiahnuť na Google Play

en_badge_web_generic

DOBROZDANIE SVÄTÉHO OTCA PIA IX.

Nasledujúce modlitby sú prevzaté z knihy, ktorá vyšla v roku 1740 v Toulouse vo Francúzsku. Napísal ju páter Adrien Parvillers zo Spoločnosti Ježišovej, apoštolský misionár vo Svätej zemi. Knihu aprobovali, schválili a odporučili cirkevné vrchnosti.

Jeho Svätosť pápež Pius IX. tieto modlitby poznal, 31. mája 1862 schválil a ako zodpovedajúce pravde ich považoval za veľmi užitočné pre spásu duší. Jeho pápežské uznanie bolo potvrdené i samotným Bohom. Mnohým osobám, ktorú túto pobožnosť vykonali, sa ich prosby splnili. Okrem toho Boh ukázal aj viacerými nadprirodzenými znameniami, že táto pobožnosť, obsahujúca pätnásť modlitieb svätej Brigity, pochádza z neba.

VEĽKÉ PRISĽÚBENIE

Svätá Brigita dlho prosila Pána, aby jej oznámil, koľko úderov obdržal v čase svojho bolestného utrpenia.

Jedného dňa sa jej Spasiteľ zjavil a povedal: „Na moje telo sa znieslo 5480 úderov. Ak mi za ne chceš prejaviť zvláštnu úctu, tak sa pomodli každý deň po dobu jedného roka pätnásťkrát Otče náš a pätnásťkrát Zdravas Mária. K tomu pridaj modlitby, ktoré ťa naučím. Po uplynutí roka si tak uctíš každú ranu z týchto 5480 úderov.“ Potom jej Spasiteľ povedal: „Kto vykoná túto ročnú pobožnosť, zachráni pätnásť duší svojich príbuzných z očistca, pätnásť duší z jeho príbuzenstva získa dar vytrvať v posväcujúcej milosti a pätnásť hriešnikov obráti ku kajúcemu životu. Samotná osoba, ktorá sa tieto modlitby pomodlí, obsiahne prvý stupeň dokonalosti. Pätnásť dní pred smrťou jej podám svoje prečisté telo, aby bola zachránená od večného hladu a svoju prečistú krv, aby som jej dušu zachránil od večného smädu. Pred smrťou ju navštívim so svojou milovanou Matkou a dovediem ju, obohatenú milosťami, do večnej radosti. Tu dostane dar zvláštneho poznania mojej Božskosti, neznámy tým, ktorí tieto modlitby vykonávajú.

Ak niekto, hoci aj tridsať rokov žil v smrteľnom hriechu, zbožne vykoná túto pobožnosť alebo si ju zaumieni vykonať, budú mu odpustené hriechy, Božia moc ho ochráni pred zlými pokušeniami a pred večným zatratením. A všetko, o čo bude prosiť Boha alebo najsvätejšiu Pannu Máriu, mu Božie milosrdenstvo dopraje.

Kto bude učiť tieto modlitby aj iných, toho radosť a zásluhy pretrvajú naveky! Na mieste, kde sa tieto modlitby modlia, je prítomný Pán Boh so svojou milosťou.“

Všetky uvedené výhody sľúbil svätej Brigite sám ukrižovaný Božský Spasiteľ. Kríž, pred ktorým sa to stalo, sa ešte i dnes nachádza v Chráme svätého Pavla v Ríme a teší sa neobyčajnej úcte.

Ak je len trocha možné, nemá sa táto pobožnosť vynechať ani jediný deň. Ak však vážne prekážky znemožňujú tieto modlitby vykonať, dotyčný nestratí milosti spojené s touto pobožnosťou, ak sa v danom roku pomodlí vynechané modlitby dodatočne.

MODLITBY

1/ UTRPENIE KRISTOVO NA OLIVOVEJ HORE AŽ PO KORUNOVANIE TŔNÍM

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty si večnou vôňou všetkých, ktorí Ťa milujú. Ty si radosť, ktorá prevyšuje všetky radosti. Ty si túžba, záchrana a nádej každého hriešnika. Prijatím ľudskej prirodzenosti si nám naznačil, že je Tvojou horúcou túžbou z lásky k nám prebývať medzi ľuďmi až do konca všetkých časov. Spomeň si na všetko utrpenie, ktoré si znášal od chvíle, kedy si sa stal človekom. Najmä však počas svojho svätého bolestného utrpenia tak, ako to pred všetkými vekmi určil Boží plán.
Spomeň si na poslednú večeru so svojimi učeníkmi, ktorým si umyl nohy, podal svoje najsvätejšie Telo a najsvätejšiu Krv, rozprával s nimi o svojom nastávajúcom utrpení a poskytol im útechu.
Spomeň si na svoj zármutok a trpkosť vo chvíli, keď si sám priznal: „Smutná je moja duša až na smrť.“
Mysli na súženia a tieseň, ktoré si vytrpel v rozkvete mladosti pred ukrižovaním, na Judášovu zradu, na zradu Tvojho národa, ktorý si vyvolil a pozdvihol, na falošných svedkov, ktorí Ťa obžalovali a na troch sudcov, ktorí Ťa odsúdili.
Spomeň si na chvíle, kedy Ťa hanobne zbavili šiat a obliekli do rúcha potupy a výsmechu. Priviazali Ťa k stĺpu, od úderov bolo Tvoje telo roztrhané. Na hlavu Ti vtisli tŕňovú korunu, do rúk trstinu, zastreli Ti tvár i oči, bili Ťa, zauškovali, zasypali Ťa výsmechmi a urážkami.
Rozpamätaj sa na všetok smútok a utrpenie, ktoré si musel vytrpieť ešte pred ukrižovaním. Prosím Ťa udeľ mi pred mojou smrťou milosť opravdivej ľútosti, čistej a úplnej spovede, milosť hodného zadosťučinenia a odpustenie všetkých mojich hriechov. Amen.

2. VYSMIEVANIE A HANOBENIE KRISTA

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty si opravdivá radosť anjelov a raj všetkej nádhery. Spomeň si na zármutok a smútok, ktorý si vytrpel, keď Ťa Tvoji nepriatelia ako divé levy obkľúčili a mučili tisícami urážok, údermi spôsobili Ti mnohé zranenia a pľuvali Ti do tváre.
S ohľadom na toto utrpenie a urážajúce slová, prosím Ťa, môj Spasiteľ, ochraňuj ma pred viditeľnými i neviditeľnými nepriateľmi a pod svojou ochranou ma doveď k dokonalosti a k večnej spáse. Amen.

3. PRIKLINCOVANIE KRISTA NA KRÍŽ

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu, Stvoriteľu sveta! Teba nič na svete nemôže obmedziť ani ohraničiť. Svojou mocou držíš a zjednocuješ všetko. Spomeň si na mučivé bolesti, ktoré si vytrpel, keď Tvoje sväté ruky a nohy pripevňovali ku krížu a tupými klincami pribíjali na jeho drevo. Tvoje sväté telo nebolo v žiadúcej polohe. V tupej nenávisti, spôsobujúc Ti nové bolesti, s hroznou zúrivosťou Ťa vystreli na kríž, všetkými smermi Ti ťahali a trhali údy, čím zväčšovali Tvoje utrpenie.
Prosím Ťa, pri spomienke na svoje sväté bolesti pri ukrižovaní, daruj mi svoju milosť. Amen.

4. KRISTUS SA MODLÍ ZA SVOJICH NEPRIATEĽOV

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu, Ty nebeský lekár! Ty si bol pribitý na kríž, aby si svojimi ranami zahojil naše rany.
Spomeň si na svoje oslabené a zranené údy, z ktorých ani jeden nezostal neporušený. Nijaké utrpenie nie je zrovnateľné s utrpením Tvojím. Od hlavy až po päty, ani najmenší kúsok Tvojho svätého tela neostal nezranený. Napriek tomu odpúšťaš všetkým a prosíš Nebeského Otca za svojich nepriateľov: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“
Odvolávajúc sa na Tvoje veľké milosrdenstvo a utrpenie, prosím Ťa, daruj mi milosť, aby som pri spomienke na Tvoju preťažkú cestu kríža, mohol vzbudiť dokonalú ľútosť a dosiahnuť odpustenie všetkých svojich hriechov. Amen.

5. KRISTOVO MILOSRDENSTVO VOČI HRIEŠNIKOM

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty si zrkadlom večnej nádhery. Spomeň si na zármutok, ktorý si pociťoval, keď si vo svetle svojej Božskosti videl veľké množstvá tých, ktorí mali byť zachránení skrze zásluhy Tvojho utrpenia, Tvojej svätej krížovej cesty – pre svoje hriechy sú však zatratení. Mal si hlboký súcit a poľutovanie aj pre týchto beznádejných, zatratených nešťastníkov.
Pre Tvoj neobmedzený súcit a milosrdenstvo, najmä však pre Tvoju dobrotu, ktorú si preukázal ľutujúcemu zločincovi, keď si mu povedal: „Ešte dnes budeš so mnou v raji,“ prosím Ťa, najmilší Ježišu, o milosrdenstvo v mojej smrteľnej hodine. Amen.

6. KRISTOV TESTAMENT NA KRÍŽI

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty si najmilší, túžobne očakávaný Kráľ. Spomeň na svoje bolesti, ktoré si pociťoval, keď Ťa nahého, ako zločinca priklincovali ku krížu a všetci, okrem najmilšej Matky Ťa opustili. Počas Tvojho smrteľného zápasu trpela s Tebou a Ty si jej zveril svojho miláčika slovami: „Hľa, Tvoj syn“ a k Jánovi: „Hľa, Tvoja matka!“
Prosím Ťa, Spasiteľ môj, pre meč utrpenia, ktorý v týchto okamihoch prebodol dušu Tvojej svätej Matky, maj so mnou zľutovanie vo všetkých mojich ťažkostiach a starostiach telesných i duševných a buď mi nápomocný vo všetkých skúškach, najmä však v hodine mojej smrti. Amen.

7. KRISTOV SMÄD

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty nevyčerpateľný prameň dobroty! Spomeň, ako si vo svojej nesmiernej láske, visiac na dreve kríža, preriekol: „Som smädný.“ Bol to Tvoj smäd za večnou spásou všetkých ľudí.
Prosím Ťa, Spasiteľ môj, posilni moje srdce, aby som bol dokonalý vo všetkých skutkoch. Nechaj odumrieť všetky moje túžby po slastiach tela a po dočasných veciach. Amen.

8. KRISTOV NÁPOJ

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty si vôňou srdca a ľúbeznosťou ducha. Spomeň si na trpkosť žlče a octu, ktoré si z lásky ku mne vypil.
Prosím Ťa, Spasiteľ môj, dopraj mi, aby som Tvoje telo a Tvoju drahocennú krv počas svojho života, najmä však v hodine smrti, dôstojne prijímal pre potešenie duše. Amen.

9. KRISTOVO ÚZKOSTLIVÉ ZVOLANIE

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty si kráľovská moc a radosť duše.
Spomeň si na súženie a muky, ktoré si vytrpel vo chvíľach nadchádzajúcej smrti, keď si ponorený v trpkosti, urážaný a zneuctený, hlasno zvolal: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Prosím Ťa úpenlivo, Spasiteľ môj, kvôli tejto svojej úzkosti, neopusť ma v smrteľnej hodine. Amen.

10. KRISTOVE RANY

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu, pôvod a cieľ našej lásky! Ty si život, Ty si čistota.
Spomeň si, že od hlavy až po chodidlá si bol ponorený v najhlbšej priepasti všetkých bolestí. Cez veľkosť a hĺbku Tvojich rán nauč ma, Spasiteľ môj, kráčať po ceste Tvojich prikázaní, po ceste lásky k blížnemu, po ktorej musia kráčať všetci, ktorí Ťa milujú. Amen.

11. KRISTOVE HLBOKÉ RANY

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu, Ty najhlbšia priepasť milosrdenstva! Spomeň si na všetky bolesti a rany, ktoré si za mňa vytrpel.
Spasiteľ môj, ukry ma, úbohého hriešnika, pred tvárou svojho Otca, rozhnevaného pre moje viny, prosím Ťa, ukry ma do hlbín svojich rán. Amen.

12. KRISTOVE KRVÁCAJÚCE RANY

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu, žiariaci obraz pravdy, znak jednoty a puto lásky k blížnemu! Spomeň si na nespočetné rany, ktoré Ti pokryli celé telo a sfarbili ho červeňou Tvojej presvätej krvi. Ó, veľké utrpenie, objímajúce celý svet, ktoré si z lásky k nám vytrpel na svojom svätom, prečistom tele! Ó, najmilší Ježišu, či možno za nás urobiť ešte niečo, čo by si Ty už neurobil?
Prosím Ťa, Spasiteľ môj, vyznač svojou drahocennou krvou všetky svoje rany do môjho srdca, aby som bez prestania zbožňoval Tvoje utrpenie a lásku. Spomienka na krížovú cestu a Tvoje utrpenie nech prinesie účinné ovocie v mojej duši, aby moja láska k Tebe rástla zo dňa na deň a aby som raz dosiahol život večný. Spravodlivý Ježišu, veď Ty si prameň všetkého dobra a všetkých radostí. Amen.

13. POSLEDNÁ KRISTOVA ÚZKOSŤ

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty si najmocnejší Pán, nesmrteľný a neporaziteľný Kráľ. Spomeň si na svoje utrpenie, keď už boli všetky sily tela i duše vyčerpané. Ty si sklonil hlavu a zvolal: „Dokonané je!“
Prosím Ťa, Spasiteľ môj, pre toto svoje súženie a bolesť, zmiluj sa nado mnou v poslednej hodine môjho života, keď sa úzkosť pokúsi zmiasť môjho ducha i moju dušu. Amen.

14. KRISTOVA SMRŤ

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty jednorodený Najvyššieho Otca a verný obraz Jeho múdrosti. Rozpamätaj sa, že keď bolo Tvoje sväté telo domučené a tvoje najsvätejšie srdce zlomené, odovzdal si svojho ducha slovami: „Otče, do Tvojich rúk odovzdávam svojho ducha!“
Pre Tvoju drahocennú smrť Ťa prosím, kráľ nebeskej nádhery, posilni ma a daj mi silu odporovať všetkej zlobe zmyselnosti, aby som po svojej smrti žil naveky jedine u Teba. Prijmi moju putujúcu dušu, ktorá sa vracia k Tebe. Amen.

15. KRISTOVO ÚPLNÉ VYKRVÁCANIE

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty si jediný pravý a plodný vinič. Spomeň si na svoju krv, ktorá vytiekla z Tvojho presvätého tela tak, ako vyteká šťava hrozna pod tlakom lisu.
Zo svojho boku, prebodnutého kopijou vojaka, si vydal všetku krv i vodu. Tvoje presväté telo bolo obetované na dreve kríža ako kúsok myrhy.

ZÁVEREČNÁ MODLITBA

Prosím Ťa, najmilší Ježišu, svojim bolestným utrpením a vyliatou drahocennou krvou poraň moje srdce, aby som sa k Tebe úplne obrátil. Moje srdce nech je Ti večným príbytkom, moje reči nech sa Ti ľúbia a koniec môjho života nech je plný zásluh, aby som dosiahol večnú nádheru. So všetkými svätými neba po celú večnosť budem Ťa chváliť a velebiť. Amen.

SEDEM OTČENÁŠOV

Božský Spasiteľ zjavil svätej Brigite dodatočne ešte nasledujúce prisľúbenie: „Vedz, že tým, ktorí sa po 12 rokov denne pomodlia 7-ráz Otče náš a Zdravas Mária ku cti mojej prečistej krvi, udelím tieto veľké milosti:

1/ Neprídu do očistca.

2/ Prijmem ich do počtu mučeníkov tak, akoby vyliali svoju krv za vieru

3/ Trom príbuzným, podľa voľby dotyčného, udelím milosť vytrvania v stave posväcujúcej milosti.

4/ Duše jeho príbuzných až do štvrtého pokolenia uchránim od pekla.

5/ Budú mesiac pred smrťou upovedomení o jej príchode.

Ak by dotyčný zomrel pred uplynutím týchto 12 rokov, aj tak budem považovať podmienky za splnené.“ Pápež Inocent X. potvrdil toto zjavenie a dodal, že duše, ktoré tieto podmienky splnia, každý Veľký piatok vyslobodia jednu dušu z očistca. Táto pobožnosť bola schválená Svätou Kongregáciou Sacro Collegio de propaganda fide, ako i pápežom Klementom XII. K uvedeným 7 modlitbám Otče náš a Zdravas, možno pridať tieto modlitby:

PRED ZAČATÍM POBOŽNOSTI

Ó, Ježišu, chcem sa teraz sedem ráz pomodliť Otče náš a Zdravas Mária v zjednotení s tou láskou, ktorou si túto pobožnosť vo svojom srdci posvätil a osladil. Prijmi ju z mojich úst do svojho Božského srdca, vylepši a zdokonaľ ju tak, aby pripravila Najsvätejšej Trojici takú česť a radosť, aké si jej Ty pripravil na zemi. Nech sa preleje na Tvoje presväté človečenstvo k oslave Tvojich svätých rán a drahocennej krvi, ktorú si za nás vylial.

1. OBRIEZKA

Otče náš, Zdravas Mária.

Večný Otče. Skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a skrze Božské srdce Ježišovo, obetujem ti prvé rany, prvé bolesti a prvé krvipreliatie Ježišovo za svoje hriechy, za hriechy mladosti všetkých ľudí a k zamedzeniu prvých ťažkých hriechov, najmä v svojom príbuzenstve.

2. OLIVOVÁ HORA

Otče náš, Zdravas Mária.

Večný Otče. Skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce Ježišovo, obetujem Ti hrozné utrpenie Srdca Ježišovho na Olivovej hore, ako i každú kvapku Jeho krvi, ktorou sa potil – za hriechy môjho srdca i za hriechy všetkých ľudí. Prosím Ťa, ochraňuj nás od takých hriechov a rozmnož v nás lásku k Bohu a k blížnemu.

3. BIČOVANIE

Otče náš, Zdravas Mária.

Večný Otče. Skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce Ježišovo, obetujem Ti tisíce rán, hrozné bolesti a drahocennú krv, ktorú náš Pán vylial pri bičovaní za moje hriechy tela a za hriechy všetkých ľudí. Prosím Ťa, ochraňuj nás od takých hriechov a zachovaj našu nevinu.

4. KORUNOVANIE TŔNÍM

Otče náš, Zdravas Mária.

Večný Otče. Skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce Ježišovo, obetujem Ti rany, bolesti a drahocennú krv presvätého Ježiša, ktorý bol za nás tŕním korunovaný. Obetujem Ti to za moje hriechy ducha i za hriechy všetkých ľudí. Prosím Ťa, ochraňuj nás od takýchto hriechov a daj nám milosť rozšíriť kráľovstvo Kristovo na zemi.

5. KRÍŽOVÁ CESTA

Otče náš, Zdravas Mária.

Večný Otče. Skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce Ježišovo, obetujem Ti Jeho utrpenie na krížovej ceste, najmä Jeho svätú ranu na ramene – ako zmierenie za moje hriechy a za hriechy všetkých ľudí. Jeho krížová cesta nech je zmierením za naše spriečenia sa proti krížu a proti svätým príkazom, ako i za všetky hriechy nášho jazyka. Zachráň nás od takýchto hriechov a nauč nás milovať Tvoj svätý kríž.

6. JEŽIŠOVO UKRIŽOVANIE

Otče náš, Zdravas Mária.

Večný Otče. Skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce Ježišovo, obetujem Ti Tvojho Božského Syna na kríži, Jeho ukrižovanie i Jeho pozdvihnutie. Obetujem Ti Jeho rany na rukách i nohách a tri prúdy Jeho presvätej krvi, ktorá sa vyliala za nás. Obetujem Ti Jeho chudobu, Jeho dokonalú poslušnosť, všetky Jeho duševné i telesné utrpenia, Jeho drahocennú smrť a jej nekrvavé obnovenie vo všetkých svätých omšiach na celej zemi – ako zmierenie za porušovanie rehoľných pravidiel a sľubov, za zadosťučinenie mojich hriechov i hriechov všetkých ľudí, za chorých a umierajúcich, za Tvojich kňazov i laikov, za úmysly Svätého otca, za obnovenie kresťanských rodín, za silnú vieru, za našu vlasť, za jednotu národov v Kristovi a v Jeho Cirkvi, ako i za kresťanov roztrúsených po svete.

7. PREBODNUTIE KOPIJOU

Otče náš, Zdravas Mária.

Večný Otče. Prosím Ťa, prijmi drahocennú krv a vodu, ktorá vytiekla z rany Božského srdca Ježišovho pre potreby svätej Cirkvi i ako náhradu za zmierenie hriechov celého ľudstva.

Bože, buď k nám milostivý a milosrdný. Kristova krv, drahocenný obsah Jeho svätého Srdca, nech zmyje moje viny i viny všetkých ľudí. Voda z boku Kristovho nech mi zmyje tresty za hriechy a nech zhasí plamene očistca pre mňa i pre všetky duše v očistci. Amen.

 

Android Apps

How to use Divine Mercy Chaplet Rosary for Android

English version:

Italiano:

Português:

Polski:

Français:

Slovensky:

 

Deutsch:

Android Apps

Saints wallpaper for Android

13 beautiful wallpapers of 13 most famous saints for Android devices

1024
1. St. Francis of Assisi 2. St. Patrick 3. St. Peter 4. St. Valentine 5. St. Anthony of Padua 6. St. Padre Pio 7. St. Virgin Mary 8. St. John Bosco 9. St. Philip Neri 10. St. Cyril and Methodius 11. St. Teresa of Calcutta 12. St. Faustina Kowalska 13. St. Seraphim of Sarov

 

google-play-small

1. St. Francis of Assisi

Saint Francis of Assisi (Italian: San Francesco d’Assisi), born Giovanni di Pietro di Bernardone, informally named as Francesco (1181/1182 – 3 October 1226), was an Italian Roman Catholic friar and preacher. He founded the men’s Order of Friars Minor, the women’s Order of Saint Clare, the Third Order of Saint Francis and the Custody of the Holy Land. Francis is one of the most venerated religious figures in history.

Pope Gregory IX canonized Francis on 16 July 1228. Along with Saint Catherine of Siena, he was designated Patron saint of Italy. He later became associated with patronage of animals and the natural environment, and it became customary for Catholic and Anglican churches to hold ceremonies blessing animals on his feast day of 4 October.[5]

In 1219, he went to Egypt in an attempt to convert the Sultan to put an end to the conflict of the Crusades.[6] By this point, the Franciscan Order had grown to such an extent that its primitive organizational structure was no longer sufficient. He returned to Italy to organize the Order. Once his community was authorized by the Pope, he withdrew increasingly from external affairs. Francis is also known for his love of the Eucharist.[7] In 1223, Francis arranged for the first Christmas live nativity scene.[8][9][10] According to Christian tradition, in 1224 he received the stigmata during the apparition of Seraphic angels in a religious ecstasy [8] making him the first recorded person in Christian history to bear the wounds of Christ’s Passion.[11] He died during the evening hours of 3 October 1226, while listening to a reading he had requested of Psalm 142 (141).

2. St. Patrick

Saint Patrick was a fifth-century Romano-British Christian missionary and bishop in Ireland. Known as the “Apostle of Ireland”, he is the primary patron saint of Ireland, along with saints Brigit of Kildare and Columba. He is also venerated in the Anglican Communion, the Old Catholic Church and in the Eastern Orthodox Church as equal-to-apostles and the Enlightener of Ireland.

The dates of Patrick’s life cannot be fixed with certainty but there is broad agreement that he was active as a missionary in Ireland during the second half of the 5th century. Early medieval tradition credits him with being the first bishop of Armagh and Primate of Ireland, and they regard him as the founder of Christianity in Ireland, converting a society practising a form of Celtic polytheism. He has been generally so regarded ever since, despite evidence of some earlier Christian presence in Ireland.

According to the Confessio of Patrick, when he was about 16, he was captured by Irish pirates from his home in Britain, and taken as a slave to Ireland, looking after animals, where he lived for six years before escaping and returning to his family. After becoming a cleric, he returned to northern and western Ireland. In later life, he served as a bishop, but little is known about the places where he worked. By the seventh century, he had already come to be revered as the patron saint of Ireland.

3. St. Peter

Saint Peter, also known as Simon Peter, Simeon, according to the New Testament, was one of the Twelve Apostles of Jesus Christ, leaders of the early Christian Church. He is also the “Apostle of the Apostles”, an honor 3rd-century theologian Hippolytus of Rome gave him, and the first pope of the Roman Catholic Church, ordained according to Catholic teaching by Jesus in the “Rock of My Church” dialogue in Matthew 16:18. The ancient Christian churches all venerate Peter as a major saint and associate him with founding the Church of Antioch and later the Church in Rome, but differ about the authority of his successors in present-day Christianity.

The New Testament indicates that Peter was the son of John and was from the village of Bethsaida in the province of Galilee or Gaulanitis. His brother Andrew was also an apostle. According to New Testament accounts, Peter was one of twelve apostles chosen by Jesus from his first disciples. Originally a fisherman, he played a leadership role and was with Jesus during events witnessed by only a few apostles, such as the Transfiguration. According to the gospels, Peter confessed Jesus as the Messiah, was part of Jesus’s inner circle, thrice denied Jesus and wept bitterly once he realised his deed, and preached on the day of Pentecost.

According to Christian tradition, Peter was crucified in Rome under Emperor Nero Augustus Caesar. It is traditionally held that he was crucified upside down at his own request, since he saw himself unworthy to be crucified in the same way as Jesus. Tradition holds that he was crucified at the site of the Clementine Chapel. His remains are said to be those contained in the underground Confessio of St. Peter’s Basilica, where Pope Paul VI announced in 1968 the excavated discovery of a first-century Roman cemetery. Every June 29 since 1736, a statue of Saint Peter in St. Peter’s Basilica is adorned with papal tiara, ring of the fisherman, and papal vestments, as part of the celebration of the Feast of Saints Peter and Paul. According to Catholic doctrine, the direct papal successor to Saint Peter is the incumbent pope, currently Pope Francis.

4. St. Valentine

Saint Valentine officially Saint Valentine of Terni, is a widely recognized third-century Roman saint commemorated on February 14 and since the High Middle Ages is associated with a tradition of courtly love.

Known as a priest of Rome or as the former Bishop of Terni, Narnia and Amelia, a town of Umbria, in central Italy. While under house arrest of Judge Asterius, and discussing his faith with him, Valentinus (the Latin version of his name) was discussing the validity of Jesus. The judge put Valentinus to the test and brought to him the judge’s adopted blind daughter. If Valentinus succeeded in restoring the girl’s sight, Asterius would do whatever he asked. Valentinus laid his hands on her eyes and the child’s vision was restored. Immediately humbled, the judge asked Valentinus what he should do. Valentinus replied that all of the idols around the judge’s house should be broken, and that the judge should fast for three days and then undergo baptism. The judge obeyed and, as a result, freed all the Christian inmates under his authority. The judge, his family, and his forty-four member household (family members and servants) were baptized. Valentinus was later arrested again for continuing to proselytize and was sent to the prefect of Rome, to the emperor Claudius Gothicus (Claudius II) himself. Claudius took a liking to him until Valentinus tried to convince Claudius to embrace Christianity, whereupon Claudius refused and condemned Valentinus to death, commanding that Valentinus either renounce his faith or he would be beaten with clubs, and beheaded. Valentinus refused and Claudius’ command was executed outside the Flaminian Gate February 14, 269.

A popularly ascribed hagiographical identity appears in the Nuremberg Chronicle (1493). Alongside a woodcut portrait of Valentine, the text states that he was a Roman priest martyred during the reign of Claudius Gothicus. He was arrested and imprisoned upon being caught marrying Christian couples and otherwise aiding Christians who were at the time being persecuted by Claudius in Rome. Helping Christians at this time was considered a crime. Claudius took a liking to this prisoner. However, when Valentinus tried to convert the Emperor, he was condemned to death. He was beaten with clubs and stones; when that failed to kill him, he was beheaded outside the Flaminian Gate. Various dates are given for the martyrdom or martyrdoms: 269, 270, or 273.

5. St. Anthony of Padua

Saint Anthony of Padua (Portuguese: St. António de Lisboa), born Fernando Martins de Bulhões (1195 – 13 June 1231), also known as Anthony of Lisbon, was a Portuguese Catholic priest and friar of the Franciscan Order. He was born and raised by a wealthy family in Lisbon, Portugal, and died in Padua, Italy. Noted by his contemporaries for his forceful preaching, expert knowledge of scripture, and undying love and devotion to the poor and the sick, he was the most-quickly canonized saint. He was proclaimed a Doctor of the Church on 16 January 1946. He is also the patron saint of lost things.

6. St. Padre Pio

Padre Pio, also known as Saint Pio of Pietrelcina (May 25, 1887 – September 23, 1968), was a friar, priest, stigmatist, and mystic, now venerated as a saint of the Catholic Church. Born Francesco Forgione, he was given the name of Pius (Italian: Pio) when he joined the Order of Friars Minor Capuchin.
Padre Pio became famous for exhibiting stigmata for most of his life, thereby generating much interest and controversy. He was both beatified (1999) and canonized (2002) by Pope John Paul II.

7. St. Virgin Mary

Mary also known by various titles, styles and honorifics, was a 1st-century Galilean Jewish woman of Nazareth and the mother of Jesus, according to the New Testament and the Quran.
The gospels of Matthew and Luke in the New Testament and the Quran describe Mary as a virgin and Christians believe that she conceived her son while a virgin by the Holy Spirit. The miraculous birth took place when she was already betrothed to Joseph and was awaiting the concluding rite of marriage, the formal home-taking ceremony. She married Joseph and accompanied him to Bethlehem, where Jesus was born.

The Gospel of Luke begins its account of Mary’s life with the Annunciation, when the angel Gabriel appeared to her and announced her divine selection to be the mother of Jesus. According to canonical gospel accounts, Mary was present at the crucifixion and is depicted as a member of the early Christian community in Jerusalem. According to the Catholic and Orthodox teaching, at the end of her earthly life her body was assumed directly into Heaven; this is known in the Christian West as the Assumption.

Mary has been venerated since Early Christianity, and is considered by millions to be the most meritorious saint of the religion. She is claimed to have miraculously appeared to believers many times over the centuries. The Eastern and Oriental Orthodox, Roman Catholic, Anglican, and Lutheran churches believe that Mary, as mother of Jesus, is the Mother of God. There is significant diversity in the Marian beliefs and devotional practices of major Christian traditions. The Roman Catholic Church holds distinctive Marian dogmas, namely her status as the Mother of God, her Immaculate Conception, her perpetual virginity, and her Assumption into heaven. Many Protestants minimize Mary’s role within Christianity, based on the argued brevity of biblical references.

8. St. John Bosco

Saint John Bosco (Italian: Giovanni Melchiorre Bosco; 16 August 1815 – 31 January 1888), popularly known as Don Bosco, was an Italian Roman Catholic priest, educator and writer of the 19th century. While working in Turin, where the population suffered many of the effects of industrialization and urbanization, he dedicated his life to the betterment and education of street children, juvenile delinquents, and other disadvantaged youth. He developed teaching methods based on love rather than punishment, a method that became known as the Salesian Preventive System.

A follower of the spirituality and philosophy of Saint Francis de Sales, Bosco was an ardent Marian devotee of the Blessed Virgin Mary under the title Mary Help of Christians. He later dedicated his works to De Sales when he founded the Salesians of Don Bosco, based in Turin. Together with Maria Domenica Mazzarello, he founded the Institute of the Daughters of Mary Help of Christians, a religious congregation of nuns dedicated to the care and education of poor girls.

In 1876 Bosco founded a movement of laity, the Association of Salesian Cooperators, with the same educational mission to the poor. In 1875 he began to publish the Salesian Bulletin. The Bulletin has remained in continuous publication, and is currently published in 50 different editions and 30 languages.

Bosco established a network of organizations and centres to carry on his work. Following his beatification in 1929, he was canonized as a saint in the Roman Catholic Church by Pope Pius XI in 1934.

Bosco’s capability to attract numerous boys and adult helpers was connected to his “Preventive System of Education”. He believed education to be a “matter of the heart” and said that the boys must not only be loved, but know that they are loved. He also pointed to three components of the Preventive System: reason, religion and kindness. Music and games also went into the mix.

9. St. Philip Neri

Philip Romolo Neri (21 July 1515 – 25 May 1595), known as the Third Apostle of Rome, after Saints Peter and Paul, was an Italian priest noted for founding a society of secular clergy called the Congregation of the Oratory.

After arriving in Rome, Neri became a tutor in the house of a Florentine aristocrat named Galeotto Caccia. After two years he began to pursue his own studies (for a period of three years) under the guidance of the Augustinians. Following this, he began those labours amongst the sick and poor which, in later life, gained him the title of “Apostle of Rome”. He also ministered to the prostitutes of the city. In 1538 he entered into the home mission work for which he became famous; traveling throughout the city, seeking opportunities of entering into conversation with people, and of leading them to consider the topics he set before them. For seventeen years Philip lived as a layman in Rome, probably without thinking of becoming a priest. Around 1544, he made the acquaintance of Ignatius of Loyola. Many of Neri’s disciples found their vocations in the infant Society of Jesus.

10. St. Cyril and Methodius

Saints Cyril and Methodius (826-869, 815-885) were two brothers who were Byzantine Christian theologians and Christian missionaries. Through their work they influenced the cultural development of all Slavs, for which they received the title “Apostles to the Slavs”. They are credited with devising the Glagolitic alphabet, the first alphabet used to transcribe Old Church Slavonic. After their deaths, their pupils continued their missionary work among other Slavs. Both brothers are venerated in the Orthodox Church as saints with the title of “equal-to-apostles”. In 1880, Pope Leo XIII introduced their feast into the calendar of the Roman Catholic Church. In 1980, Pope John Paul II declared them co-patron saints of Europe, together with Benedict of Nursia.

In 862, the brothers began the work which would give them their historical importance. That year Prince Rastislav of Great Moravia requested that Emperor Michael III and the Patriarch Photius send missionaries to evangelize his Slavic subjects. His motives in doing so were probably more political than religious. Rastislav had become king with the support of the Frankish ruler Louis the German, but subsequently sought to assert his independence from the Franks. It is a common misconception that Cyril and Methodius were the first to bring Christianity to Moravia, but the letter from Rastislav to Michael III states clearly that Rastislav’s people “had already rejected paganism and adhere to the Christian law.” Rastislav is said to have expelled missionaries of the Roman Church and instead turned to Constantinople for ecclesiastical assistance and, presumably, a degree of political support. The Emperor quickly chose to send Cyril, accompanied by his brother Methodius. The request provided a convenient opportunity to expand Byzantine influence. Their first work seems to have been the training of assistants. In 863, they began the task of translating the Bible into the language now known as Old Church Slavonic and travelled to Great Moravia to promote it. They enjoyed considerable success in this endeavour. However, they came into conflict with German ecclesiastics who opposed their efforts to create a specifically Slavic liturgy.

For the purpose of this mission, they devised the Glagolitic alphabet, the first alphabet to be used for Slavonic manuscripts. The Glagolitic alphabet was suited to match the specific features of the Slavic language. Its descendant script, the Cyrillic, is still used by many languages today. They wrote the first Slavic Civil Code, which was used in Great Moravia. The language derived from Old Church Slavonic, known as Church Slavonic, is still used in liturgy by several Orthodox Churches and also in some Eastern Catholic churches.

11. St. Mother Teresa of Calcutta

Mother Teresa MC, known in the Catholic Church as Saint Teresa of Calcutta (born Anjezë Gonxhe Bojaxhiu; 26 August 1910 – 5 September 1997), was an Albanian-Indian Roman Catholic nun and missionary. She was born in Skopje (now the capital of the Republic of Macedonia), then part of the Kosovo Vilayet of the Ottoman Empire. After living in Macedonia for eighteen years she moved to Ireland and then to India, where she lived for most of her life.

In 1950 Teresa founded the Missionaries of Charity, a Roman Catholic religious congregation which had over 4,500 sisters and was active in 133 countries in 2012. The congregation manages homes for people dying of HIV/AIDS, leprosy and tuberculosis; soup kitchens; dispensaries and mobile clinics; children’s- and family-counselling programmes; orphanages, and schools. Members, who take vows of chastity, poverty, and obedience, also profess a fourth vow: to give “wholehearted free service to the poorest of the poor”.

Teresa received a number of honours, including the 1962 Ramon Magsaysay Peace Prize and 1979 Nobel Peace Prize. She was canonised (recognised by the church as a saint) on 4 September 2016, and the anniversary of her death (5 September) is her feast day.

12. St. Faustina Kowalska

Saint Maria Faustyna Kowalska of the Blessed Sacrament, popularly spelled Faustina (born as Helena Kowalska; 25 August 1905 in Głogowiec – 5 October 1938 in Kraków, Poland), was a Polish Roman Catholic nun and mystic. Her claims of receiving apparitions of Jesus Christ inspired the Roman Catholic devotion to the Divine Mercy and earned her the title of “Apostle of Divine Mercy”.

Throughout her life, Faustina reported having visions of Jesus and conversations with him, of which she wrote in her diary, later published as The Diary of Saint Maria Faustina Kowalska: Divine Mercy in My Soul. Her biography submitted to the Congregation for the Causes of Saints quoted some of these conversations with Jesus regarding the Divine Mercy devotion.

At the age of 20 years she joined a convent in Warsaw, Poland, was later transferred to Płock, and then to Vilnius where she met her confessor Father Michał Sopoćko, who supported her devotion to the Divine Mercy. Faustina and Sopoćko directed an artist to paint the first Divine Mercy image, based on Faustina’s vision of Jesus. Sopoćko used the image in celebrating the first Mass on the first Sunday after Easter. Subsequently, Pope John Paul II established the Feast of Divine Mercy on that Sunday of each liturgical year. The Roman Catholic Church canonized Faustina as a saint on 30 April 2000, considering her a virgin and mystic. She is venerated within the Church as the “Apostle of Divine Mercy”.

13. St. Seraphim of Sarov

Russian monk and mystic who received the high honorific title of starets (meaning in Russian, spiritual teacher). Born to a middle class family at Kursk, he was originally named Prokhor Moshnin, changing it to Seraphim upon entering a rnonastery at Sarov in 1777. Ordained in 1793, he soon embarked upon an eremitical life in a solitary hut in the forest near the abbey, resided for a time upon a pillar, and later was walled up. After twenty-five years, he once more entered the world owing to a mystical vision which he attributed to the Virgin Mary. He soon attracted disciples and followers who came from far and wide to receive his counsel and to partake of his spiritual program of contemplative prayer, monastic-like austerities, and rigorous self-discipline. The Russian Orthodox Church canonized him in 1913, and his teachings have been the source of many books, making him well-known in the Western Churches.

google-play-small