Windows Phone Apps

Rosary Audio Offline for Windows Phone

Install and pray the rosary even offline on Windows phone.

Windows Phone English: Rosary Audio

Windows Phone Spanish: Rosario Audio Español

Windows Phone Portuguese: Rosário áudio português

German: Der Rosenkranz Audio

Italian: Rosario audio italiano

French: Rosaire Audio Français

Slovak: Ruženec Audio Slovensky

Polish: Różaniec Audio Polski

 

Advertisements
Android Apps

Ruženec Slovensky Android

Ruženec a Korunka Božieho milosrdenstva v slovenskom jazyku pre zariadenia Android.

Pondelok Radostný ruženec
Utorok Bolestný ruženec
Streda Slávnostný ruženec
Štvrtok Ruženec svetla
Piatok Bolestný ruženec
Sobota Radostný ruženec
Nedeľa Slávnostný ruženec
Korunka Božieho milosrdenstva
Sedembolestný ruženec

Ak ste s aplikáciou spokojní, dajte jej v hodnotení 5 hviezdičiek a nezabudnite ju zdieľať so svojimi známymi 🙂

Prisľúbenia tým, čo sa modlia ruženec, ktoré Panna Mária odovzdala blahoslavenému Alanovi de la Roche.

1. Všetci, ktorí mi budú verne slúžiť a modliť sa ruženec, dostanú osobitnú milosť.
2. Všetkým, ktorý sa budú nábožne modliť ruženec, sľubujem, že sa budem o nich starať osobitným spôsobom a udelím im veľké milosti. 3.Ruženec bude najsilnejšia zbraň proti peklu, zničí žiadostivosť, odstráni hriechy a herézy.
4. Ruženec posvätí mnohé duše, budú prinášať ovocie, čnosti a svätých skutkov. Získajú od Boha hojné zmilovanie, ich srdce sa odvráti od svetských márností, rozpáli sa láskou k Bohu a zatúži po večných veciach.
5. Duša, ktorá sa mi odovzdá, prostredníctvom ruženca sa nezatratí.
6. Každý, kto sa bude nábožne modliť ruženec a rozjímať pritom o posvätných tajomstvách, nezakúsi nešťastie ani Boží hnev, nezomrie náhlou smrťou, ak je hriešny, obráti sa, a ak je spravodlivý, vytrvá v milosti a dosiahne večný život.
7. Opravdivý ctitelia môjho ruženca nezomrú bez sviatostí.
8. Chcem, aby tí, čo sa budú modliť môj ruženec mali v živote aj vo chvíli smrti svetlo a plnosť milosti, aby v živote aj vo chvíli smrti mali účasť na svätých zásluhách.
9. Každý deň vyslobodzujem z očistca duše, ktoré ma uctievali a modlili sa ruženec.
10. Opravdiví synovia môjho ruženca sa budú tešiť z veľkej slávy v nebi.
11. Dostaneš všetko o čo budeš prosiť modlitbou posvätného ruženca.
12. Tí, čo šíria ružencovú modlitbu, zakúsia pomoc vo všetkých svojich potrebách.
13. Vyprosila som u svojho Syna, že členovia ružencových bratstiev budú mať v živote aj vo chvíli smrti za bratov všetkých obyvateľov neba.
14. Tí, čo sa modlia môj ruženec, sú mojimi deťmi a bratmi Ježiša Krista, môjho jednorodeného Syna.
15. Úcta k ružencu svedčí o tom, že človek príde do neba.

google-play-small