Windows Phone Apps

Rosary Audio Offline for Windows Phone

Install and pray the rosary offline on Windows phone.

Windows Phone English: Rosary Audio

Windows Phone Spanish: Rosario Audio Español

Windows Phone Portuguese: Rosário áudio português

German: Der Rosenkranz Audio

Italian: Rosario audio italiano

French: Rosaire Audio Français

Slovak: Ruženec Audio Slovensky

Polish: Różaniec Audio Polski

15 Promises to those who recite the Rosary

Pray Rosary on Youtube https://goo.gl/bT23hj

Joyful Mysteries – Prayed on Mondays and Saturdays

PDF Joyful Mysteries

Sorrowful Mysteries – Prayed on Tuesdays and Fridays

PDF Sorrowful Mysteries Text

Glorious Mysteries – Prayed on Wednesdays and Sundays

PDF Glorious Mysteries

Luminous Mysteries – Prayed on Thursdays

PDF Luminous Mysteries

The Chaplet of The Divine Mercy – short version of Rosary prayed at 15:00

PDF Chaplet of Divine Mercy

Android Apps

Rosary for Android Offline multilingual

Rosary localized to English, Italian, Spanish, German, French, Portuguese, Polish, Greek, Russian and Latin language.

google-play-small
Useful app, when you do not have physical rosary with you or when you want to learn the texts of the rosary.

15 Promises to those who recite the Rosary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Android Apps

Ruženec Slovensky Android

Ruženec a Korunka Božieho milosrdenstva v slovenskom jazyku pre zariadenia Android.

Pondelok – Radostný ruženec
Utorok – Bolestný ruženec
Streda – Slávnostný ruženec
Štvrtok – Ruženec svetla
Piatok – Bolestný ruženec
Sobota – Radostný ruženec
Nedeľa – Slávnostný ruženec

Korunka Božieho milosrdenstva

Ak ste s aplikáciou spokojní, dajte jej v hodnotení 5 hviezdičiek a nezabudnite ju zdieľať so svojimi známymi 🙂

Prisľúbenia tým, čo sa modlia ruženec, ktoré Panna Mária odovzdala blahoslavenému Alanovi de la Roche.

1. Všetci, ktorí mi budú verne slúžiť a modliť sa ruženec, dostanú osobitnú milosť.
2. Všetkým, ktorý sa budú nábožne modliť ruženec, sľubujem, že sa budem o nich starať osobitným spôsobom a udelím im veľké milosti. 3.Ruženec bude najsilnejšia zbraň proti peklu, zničí žiadostivosť, odstráni hriechy a herézy.
4. Ruženec posvätí mnohé duše, budú prinášať ovocie, čnosti a svätých skutkov. Získajú od Boha hojné zmilovanie, ich srdce sa odvráti od svetských márností, rozpáli sa láskou k Bohu a zatúži po večných veciach.
5. Duša, ktorá sa mi odovzdá, prostredníctvom ruženca sa nezatratí.
6. Každý, kto sa bude nábožne modliť ruženec a rozjímať pritom o posvätných tajomstvách, nezakúsi nešťastie ani Boží hnev, nezomrie náhlou smrťou, ak je hriešny, obráti sa, a ak je spravodlivý, vytrvá v milosti a dosiahne večný život.
7. Opravdivý ctitelia môjho ruženca nezomrú bez sviatostí.
8. Chcem, aby tí, čo sa budú modliť môj ruženec mali v živote aj vo chvíli smrti svetlo a plnosť milosti, aby v živote aj vo chvíli smrti mali účasť na svätých zásluhách.
9. Každý deň vyslobodzujem z očistca duše, ktoré ma uctievali a modlili sa ruženec.
10. Opravdiví synovia môjho ruženca sa budú tešiť z veľkej slávy v nebi.
11. Dostaneš všetko o čo budeš prosiť modlitbou posvätného ruženca.
12. Tí, čo šíria ružencovú modlitbu, zakúsia pomoc vo všetkých svojich potrebách.
13. Vyprosila som u svojho Syna, že členovia ružencových bratstiev budú mať v živote aj vo chvíli smrti za bratov všetkých obyvateľov neba.
14. Tí, čo sa modlia môj ruženec, sú mojimi deťmi a bratmi Ježiša Krista, môjho jednorodeného Syna.
15. Úcta k ružencu svedčí o tom, že človek príde do neba.